Voksne

Personer over 16 år som mangler grunnskoleopplæring har rett til å følge grunnskoleopplæring for voksne.