Fag- og vitnemålsmerknader

Kode som gir mer informasjon om karakter og/eller eksamensform. Se Merknader hos Utdanningsdirektoratet