Totalt antall inngåtte ekteskap

Omfatter alle typer vigsel, både kirkelige, borgerlige, vigsler i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke og vigsler i utlandet. Se statistikken Ekteskap og skilsmisser.