Husholdning

Bohusholdning. Består av personer som er bosatt i samme bolig.