Betydelige materielle mangler

Betydelige materielle mangler måler andelen som ikke har råd til minst fire av følgende ni goder: i) å betale husleie/boliglån eller elektrisitet/kommunale avgifter i tide,

ii) å holde hjemmet tilstrekkelig varmt

iii) å betale uventede utgifter

iv) å spise kjøtt eller fisk annenhver dag

v) en ukes ferie borte fra hjemmet

vi) en privatbil

vii) vaskemaskin

viii) farge-TV

ix) en telefon (inklusiv mobiltelefon).