Helårs yrkesaktiv

En regnes som helårs yrkesaktiv dersom en har oppgitt at ens hovedaktivitet i alle årets måneder har vært ansatt eller selvstendig enten på heltid eller deltid.