Barnefamilier med lav inntekt

Par med barn som tilhører den laveste femtedelen (første kvintil) av barnefamilier med lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet.