Levekårsundersøkelsen EU-SILC

Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en utvalgsundersøkelse som gjennomføres årlig, og som har en fast kjerne med spørsmål samt ulike tema som gjentas hvert tredje år. Undersøkelsen gir opplysninger om både personer og husholdninger. Undersøkelsen gjennomføres i hele EU/EØS samt i Tyrkia, Makedonia, Serbia og Sveits.