Bomiljøindikatorer

1. Mangler hage, tomt, terrasse eller balkong, 2. Mangler tilgang på trygt leke- og rekreasjonsområde, 3. Mangler tilgang på nærturområde, 4. Bor i område som er trafikkfarlig for små barn, 5. Har problemer med kriminalitet, vold eller hærverk i nærområdet, 6. Er plaget av støv, lukt eller annen forurensning, 7. Er plaget av støy i boligen, som kommer utenfra, 8. Er plaget av støy utenfor boligen, og 9. Har søvnproblemer på grunn av støy.