Trangt

Vi definerer trangboddhet som enten en person i en ettroms bolig, eller husholdninger med flere personer enn antall rom. Svært romslig betyr at antallet rom er minst 3 større enn antall personer.