Leietakere

I levekårsundersøkelsen 2015 rapporterte 76 prosent at de var såkalte «leietakere uten innskudd». Depositum er da ikke regnet som innskudd. I tillegg rapporterer 4 prosent at de er «leietakere med innskudd». Dette skal i prinsippet bare omfatte såkalte obligasjonsleiere, en leieform som ikke har vært tillatt å inngå siden 1999. Et nærmere blikk på dataene gjør det rimelig å anta at de aller fleste av leietakerne med innskudd er ordinære leietakere, ikke obligasjonsleiere, men de har regnet depositum som innskudd. Det er dermed nokså rimelig å slå disse to gruppene sammen.