Boutgiftsbelastning

I statistikken om Bolig og boforhold er høy boutgiftsbelastning definert som at sum av husleie, renter og avdrag utgjør 25 prosent eller mer av husholdningens samlede disponible inntekt.