Borettslagseiere

For enkelhets skyld bruker vi i denne artikkelen betegnelsen «borettslagseier», selv om den mer presise betegnelsen, som også brukes i offisiell statistikk og i statistikkbanken, er «andels- eller aksjeeier». I praksis er imidlertid flertallet av disse eiere av en andel i et borettslag.