Voksne

I denne artikkelen holder vi oss stort sett til å se på personer, og bare i svært liten grad husholdninger. Eierstatus refererer da til at personen tilhører en husholdning som enten er selveier, borettslagseier eller leietaker, selv om det ikke nødvendigvis er personen som enten eier eller står som ansvarlig for leieforholdet.