Levekårsundersøkelsen EU-SILC

Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en utvalgsundersøkelse som gjennomføres årlig, og som hvert tredje år har utdypende spørsmål om bolig og boforhold. Undersøkelsen gir opplysninger om både personer og husholdninger.