Terminskatt

Petroleumsskattane betalast som førehandsskatt fordelt over seks terminer. Selskapas eigne anslag for skattepliktig inntekt ligg til grunn for beregninga av terminskatten.