Personlig inntektsfordeling

Den personlige inntektsfordelingen viser hvordan inntektene (før og etter skatt og overføringer) fordeles på hushold og personer.