Funksjonell inntektsfordeling

Den funksjonelle inntektsfordelingen viser hvordan overskuddet i produksjonen fordeles på produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital. (Se Halvorsen og Skoglund, 2011 for en diskusjon om hvordan definisjonen har endret seg over tid).