Kursfullføring

En kursfullføring på en nettskole vil si at en deltaker har fått vitnemål eller på annen måte fyller de krav som stilles for fullført studietilbud. Én deltaker kan følgelig ha fullført flere kurs.