Olje- og gassnæringen

Omfatter foretak og virksomheter som driver med olje- og gassutvinning. I Standard for næringsgruppering (SN2007) er næringen klassifisert som kode 06 Utvinning av råolje og naturgass.