Obligasjonar

Omsettelege, standardiserte verdipapir som blir emitterte for å ta opp lån, og som har ein opphavleg løpetid på meir enn eitt år.