Utenlandske statsborgere

I de siste årene er økningen av utenlandske statsborgere i befolkningen betydelig. I tillegg til de utenlandske statsborgerne som er registrert bosatt i Norge, er det også andre som oppholder seg i kortere eller lengre tid i landet – og blir straffet for lovbrudd. For nærmere beskrivelse av statsborgerskap i statistikken over straffereaksjoner, se Om statistikken under kapittel om definisjoner.