Betinget påtaleunnlatelse

Kan brukes av påtalemyndigheten når straffeskyld kan bevises, samtidig som det finnes overveiende grunner for ikke å påtale lovbruddet. Påtaleunnlatelsen gjøres betinget ved at den siktede aksepterer bestemte vilkår. Det vanligste vilkåret er ikke å gjøre seg skyldig i ny straffbar handling i prøvetiden. Andre vilkår kan være megling i konfliktråd, ungdomsoppfølging eller erstatning til offeret.