Betinget fengsel

Innebærer at den dømte ikke soner i fengsel hvis betingelsene som domstolen fastsetter, overholdes. Eksempler på betingelser er at man ikke begår nye lovbrudd i prøvetiden, erstatning til offeret, meldeplikt, avgrenset oppholdssted, ungdomsoppfølging, program mot ruspåvirket kjøring eller narkotikaprogram. Det skal settes en prøvetid, vanligvis to år. Betinget fengsel gis ofte sammen med bot.