Kredittinstitusjoner

Omfatter bÄde innenlandske og utenlandske sentralbanker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige lÄneinstitutter med videre og multilaterale utviklingsbanker.