Fødselsoverskuddet

Fødte minus døde, også kalt «naturlig folketilvekst». Minustegn betyr fødselsunderskudd.