Nedsatt funksjonsevne

Med nedsatt funksjonsevne menes personer med en sykdom, funksjonshemning eller annet helseproblem som har vart over seks måneder og skaper begrensinger i å utføre alminnelige hverdagsaktiviteter.