Bolig de eier

Boliger som personen selv eller noen de bor i husholdning med, eier som selveier eller gjennom borettslag eller boligaksjeselskap.