Spørsmålene

Fra 2003 til 2007 spurte man om respondenten hadde råd til disse godene om de ønsket dem, fra og med 2008 spurte man bare om de hadde råd til godene.