Utdanning

Utdanning er definert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) og baserer seg på høyeste fullførte utdanning. Grunnskoleutdannede inkluderer nivå 0 til 2. Denne gruppen omtales også som lavt utdannede. Videregående utdanning inkluderer nivå 3 til 5 og høyere utdanning inkluderer nivå 6 til 8. Personer med ukjent eller uoppgitt utdanning er holdt utenfor de tre kategoriene, men er inkludert i tallene for hele befolkningen.