Seng

Behandlingsplass utrustet og bemannet for behandling av innlagte pasienter (Volven.no, Helsedirektoratet).