Arbeidsmarkedstilknytning (uføretrygd)

Arbeidsmarkedstilknytning er her definert som en kombinasjon av status som «helt ledig arbeidssøkende» og «i arbeid». Tilknytningen er målt ved hjelp 4 ulike kategorier som beskriver posisjon på arbeidsmarkedet:

1. sterk posisjon - i arbeid/ikke arbeidssøkende

2. mindre sterk posisjon - i arbeid/arbeidssøkende

3. medium posisjon - ikke i arbeid/arbeidssøkende

4. svak posisjon - ikke i arbeid/ikke arbeidssøkende