Nettoformue

Bruttoformue (summen av utrekna realkapital og skattepliktig bruttofinanskapital) minus gjeld.