Hushaldsinntekt etter skatt

Samla yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringar som personane i hushaldet har motteke i kalenderåret, der utlikna skatt og negative overføringar er trekte frå.