Perioden 2012 til 2015

Usikkerheten i fylkestallene er høyere enn tilsvarende tall for hele landet. Dette skyldes at tallene er basert på et mindre utvalg. En sammenslåing av flere årganger reduserer usikkerheten til et akseptabelt nivå.