Flyktning

Person som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner og familieinnvandrede til disse. Også de som opprinnelig kom av andre grunner, men senere har fått en flyktningetillatelse, er telt med i SSB sin statistikk. Med fluktgrunner menes at vedkommende har fått beskyttelse i Norge, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Genèvekonvensjonen.