Innvandrere

Personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og fire utenlandsfødte besteforeldre.