Avtalt arbeidstid

Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som lønnstakere har avtale om å være på arbeid. For lønnstakere uten opplysning om avtalt arbeidstid er ukentlig arbeidstid beregnet ut fra opplysninger om lønnsinntekt. For selvstendige er gjennomsnittlig arbeidstid per uke beregnet på grunnlag av næringsinntekt og informasjon fra Arbeidskraftundersøkelsen.