kraftforetak

Selskaper som kommer inn under skattelovens særregler for beskatning av kraftforetak.