Utlignet skatt

Skatt som skattemyndighetene har beregnet for selskapene.