Prissone

En egenvalgt inndeling av landet i 17 prissoner basert på leienivå og geografi. Predikerte månedlige leier basert på prissoner finner du i tabell 09897 i statistikkbanken.