Gradert sykemelding

Gradert sykemelding kan benyttes når en arbeidstaker er delvis arbeidsufør. En sykemelding kan variere mellom 20 prosent og 100 prosent.