Valgkretser

I 2015 er alle stemmene fordelt etter den valgkretsen en er registret i. For tidligere valg er det en andel som ikke er fordelt etter valgkrets, en kan stemme i andre kretser enn den en er registrert i. Ikke alle disse stemmene blir fordelt etter valget, men blir klassifisert som kretsløse. Dermed blir estimatet for valgdeltakelse per bydel publisert av valgstyret i Oslo litt for lavt i 2007 og 2011. I 2007 var det om lag 12 500 stemmer og i 2011 var det om lag 22 800 stemmer.

Disse stemmene har vi fordelt jevnt etter antall stemmeberettigede i hver bydel. Estimatene for hver bydel er noe høyere enn tidligere publiserte tall av valgstyret i Oslo. Forskjellene mellom bydelene blir imidlertid de samme.