Kjøresesong

Betegner blant annet ferietiden med økt bilbruk i USA.