Volatile

Flyktig. Noe som er gjenstand for raske og sterke svingninger.