rapport om helseforhold i OECD

Health at a Glance 2015: SSB koordinerer rapporteringen til OECD for Norge. Publikasjonen kommer ut i oddetallsår og dekker en rekke temaer på helseområdet for samtlige OECD-land og noen partnerland. Bare noen av temaene er omtalt i denne artikkelen.