Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)

Organisasjonen arbeider for at folk over hele verden skal få det bedre, både økonomisk og sosialt. OECD har i dag 34 medlemsland. Norge er et av de opprinnelige medlemslandene. Les mer om OECD her.