Årsverk

Antall heltidsjobber som utføres i løpet av et år. For eksempel: To personer i 50 % stilling utgjør tilsammen et årsverk.