Næringshovedområde

Næringshovedområdet «Informasjon og kommunikasjon» består av næringene «forlagsvirksomhet», «film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, og utgivelse av musikk- og lydopptak», «radio- og fjernsynskringkasting», «telekommunikasjon», «tjenester tilknyttet informasjonsteknologi» og «informasjonstjenester». Næringene er videre delt inn i næringshovedgrupper.