Brukerstyrt personlig assistanse

Beregnet på personer med store og sammensatte behov, der brukeren selv organiserer arbeidet til assistenten som yter bistand.